obchodní akademie český těšín

Dokumentace školy

Od školního roku 2018/2019 se oba dva obory vyučují podle následujících platných oborových ŠVP:

  • Školní vzdělávací program pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • Školní vzdělávací program pro obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Vzdělávací programy jsou založeny na odborném vzdělávání v ekonomických a všeobecných disciplínách. Absolventi těchto oborů získávají úplné středoškolské vzdělávání ukončené maturitní zkouškou. Jsou připraveni k okamžitému nastoupení do pracovního poměru, k dalšímu studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole nebo k rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit.

Cílem vzdělávání není jen získání a prohlubování odborných znalostí, ale také osvojení schopnosti uvažovat, řešit problémy, učit se samostatně rozhodovat a nadále se vzdělávat.

Škola je menší a klade důraz na příznivé klima, přátelskou atmosféru spolupráce žáků a učitelů. Spolupráce s rodiči i sociálními partnery je na vysoké úrovni. Dokladem je odborná práce ve třetích ročnících u obou oborů, na které si žáci v reálných podnicích ověřují znalosti získané v odborných předmětech. Na škole rovněž pracují fiktivní firmy obchodující s jinými fiktivními firmami, které se pravidelně zúčastňují veletrhu fiktivních firem.

Do vyučování jsou začleňovány i další organizační formy jako adaptační kurzy pro 1. ročníky, sportovní kurzy, charitativní akce, estetické akce (divadlo, kino), poznávání kulturních dědictví, výukové zájezdy, akce v rámci environmentální výchovy.

Školní vzdělávací programy jsou veřejným dokumentem.

Možnost nahlížení, pořizování opisů a výpisů anebo pořízení kopie je k dispozici na požádání na sekretariátě školy.

Žáci mají ŠVP přístupné v LMS Moodle.

Ivana Fryčová, koordinátor ŠVP