obchodní akademie český těšín

Obchodní akademie s polským jazykem vyučovacím

czteroletni kierunek zakończony egzaminem maturalnym

To kierunek z długoletnią tradycją. Uzyskasz kwalifikacje w zawodzie średnio wykształconego ekonomisty i po maturze możesz zaraz podjąć pracę lub kontynuować naukę na studiach wyższych. Zdobędziesz nie tylko teoretyczne znajomości, lecz będziesz pracował także w firmach symulacyjnych i czeka na Ciebie możliwość zdobywania praktyki w różnych zakładach produkcyjnych i instytucjach w naszym regionie.

SZKOLNY PROGRAM EDUKACYJNY

Obchodní akademie Český Těšín

KOD KSZTAŁCENIA

63-41-M/02

OSIĄGNIĘTE WYKSZTAŁCENIE

średnie, zakończone egzaminem maturalnym, EQF 4

DŁUGOŚĆ I FORMA KSZTAŁCENIA

czteroletnie, dzienne

SZKOŁA PLANUJE PRZYJĄĆ

do grupy z polskim językiem nauczania 15 kandydatów

Co będziesz umiał po absolwowaniu naszej szkoły?

Co możesz robić po maturze?

  • natychmiast podjąć pracę (na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na absolwentów biegle posługujących się językiem polskim i czeskim)
  • kontynuować naukę na studiach wyższych
  • prowadzić własną działalność przedsiębiorczą

Gdzie znajdziesz pracę?

Możesz pracować na pozycjach średnio wykwalifikowanych ekonomistów we wszystkich rodzajach firm, w urzędach, administracji państwowej, w instytucjach, organizacjach – w wydziałach ekonomicznych, administracyjnych, finansowych, w sferze usług, handlu, jako wirtualny asystent itd.

Wszystko będzie zależało tylko od Ciebie.