obchodní akademie český těšín

Přijímací řízení

Na těchto stránkách budete nacházet veškeré informace o přijímacím řízení pro školní rok 2024/25.

V průběhu celého období jsme připraveni ochotně odpovědět na Vaše dotazy.

Kontaktní osoby
  • Ing. Ivana Nováková, ředitelka školy a výchovná poradkyně, e-mail:  i.novakova@oact.cz, tel.: 606 450 459, 558 712 649
  • Ing. Ivana Fryčová, zástupkyně ředitelky, e-mail: i.frycova@oact.cz, tel.: 558 712 649
  • Mgr. Beáta Hupka, zástupkyně ŘŠ pro polské národnostní školství, e-mail: b.hupka@oact.cz, tel.: 558 712 649

Byl spuštěn web https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html, kde najdete průběžně aktualizované informace o přijímacím řízení, o tom, jak podat elektronickou přihlášku.

Podrobné informace (.pdf)

Řádné termíny: 12. a 15. dubna 2024

Náhradní termíny: 29. a 30. dubna 2024

Nahlížení do spisu je možné každý pracovní den od 7:00 do 15:00 hodin, a to v organizaci Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace, ul. Sokola – Tůmy 402/12, Český Těšín, PSČ 737 01, po předchozí domluvě telefonicky na t.č. 558 712 649 nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu l.krockova@oact.cz, přičemž kontaktní osobou je paní Lenka Kročková. Podklady rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou správním orgánem shromážděny ke dni 9. 5. 2024.  K podkladům rozhodnutí před jeho vydáním je možné se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit ve dnech 10. – 14. 5. 2024,  nejpozději však dne 14. 5. 2024.

2. kolo přijímacího řízení: K podkladům rozhodnutí před jeho vydáním je možné se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit ve dnech 18. – 20. 6. 2024,  nejpozději však dne 20. 6. 2024.

Výsledky budou uveřejněny 15. května 2024 v systému DIPSY, na webu školy (www.oact.cz) a v budově školy.

Všem žákům je přiděleno jedno registrační číslo, pod kterým se hledají ve výsledkových listinách ve všech školách, kde jsou přihlášeni, tedy samozřejmě i tam, kde nevykonávali přijímací zkoušku.

Odvolat se (např. z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení nebo narušení průběhu zkoušky) lze do 3 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých, tj. do 20. 5. 2024.

Pokud nechcete do školy, kam jste byli přijati, nastoupit, můžete se vzdát přijetí (to ale neznamená přijetí do další školy v pořadí). Pokud se chcete hlásit do dalšího kola, musíte vzdání se přijetí doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky.