obchodní akademie český těšín

Sdružení rodičů při OA Český Těšín, z.s.

ČINNOST SDRUŽENÍ

Sdružení rodičů při Obchodní akademii v Českém Těšíně, z.s. se podílí na financování výjezdů našich žáků na mimoškolní soutěže a přehlídky, přispívá na školní výlety, turistické a lyžařské kurzy, je spolupořadatelem řady školních akcí (akademie, maturitní ples, veletrh fiktivních firem). Pomáhá škole při doplňování materiálního vybavení odborných učeben, sportovního vybavení do tělocvičny. V minulých letech byly např. nakoupeny 3 ks dataprojektorů, sportovní vybavení do TEV se nakupuje každý školní rok.

ROZPOČET SDRUŽENÍ

Rozpočet na každý nový školní rok je schvalován členy sdružení rodičů vždy na začátku měsíce září. Vyúčtování příjmů a výdajů za předešlý školní rok obdrží všichni rodiče na prvních třídních schůzkách.

SLOŽENÍ VÝBORU ve školním roce 2023/24

Ing. Petr Buriánek, předseda

Zdeňka Kuczová, místopředsedkyně

Lenka Kročková, jednatelka a hospodářka

Členové výboru: 

  • Martina Legierská, člen revizní komise
  • Tomáš Ptáček
  • Zdeňka Spiewoková, člen revizní komise
  • Gabriela Jochymková
  • Daniela Sztefková Sýkorová
  • Lenka Wawrzyková, člen revizní komise
  • Kateřina Anteková
  • Roman Heczko
  • Andrea Kapsia Skupień

DOKUMENTACE