obchodní akademie český těšín

Studentská rada

Studentská rada je orgánem, který zastupuje studenty, usnadňuje komunikaci s vedením školy a slouží zejména k realizaci zajímavých nápadů a projektů. 

Na naší škole funguje od roku 2004 jako dobrovolná studentská aktivita, do které jsou zapojeni zástupci všech tříd na škole. 

Vznikla z potřeby změnit prostředí školy (jako místa, kde trávíme denně spoustu času), diskutovat o skutečnostech, které nás na škole trápí, přicházet s vlastními návrhy nebo se podílet na pořádání školních akcí a studentských projektů.

V praxi to vypadá tak, že si každá třída zvolí dva zástupce, kteří se účastní pravidelných zasedání. Předmětem jednání jsou potřeby, náměty a přání studentů i vedení školy. Snahou je najít „společnou řeč“ a zapojit co nejvíce studentů do školních aktivit.

Význam Studentské rady OA

  • sbližuje mezi sebou jednotlivé třídy a ročníky,
  • přispívá k větší informovanosti o dění ve škole,
  • všechny učí, jak nakládat se svými právy a povinnostmi,
  • zlepšuje atmosféru ve škole,
  • podporuje sounáležitost studentů se školou
  • ovlivňuje fungování školy a mění ji k lepšímu!