obchodní akademie český těšín

Zahraniční stáže

Ne nadarmo se říká „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem“. Jedním z pilířů našeho vzdělávání je jazyková vybavenost žáků, jejich schopnost komunikovat v cizím jazyce.

Škola se zapojuje do různých projektů, které umožňují žákům studijní i pracovní výjezdy do zahraničí a spolupracuje se zahraničními firmami.

cizí jazyky

Projekt ERASMUS +

Již několikrát se podařily 14-denní výjezdy do anglicky a německy mluvících zemí, kde žáci buď navštěvovali jazykové kurzy nebo pracovali v charitativních organizacích. Vždy bydleli přímo v rodinách. Měli jedinečnou možnost navázat nové vztahy, komunikovat v daném jazyce a výrazně zlepšit své jazykové schopnosti a dovednosti. Bohužel doba covidová omezila naše cestování pro roky 2020 a 2021.

V roce 2022 jsme vyjeli do anglicky a německy mluvících zemí (Německo, Malta).

Pro další školní roky rozšiřujeme možnosti výjezdů i o polsky a rusky mluvící země.

Projekt PASCH "Školy - partneři budoucnosti"

Tento projekt je zaměřen na podporu výuky německého jazyka na naší škole. Díky spolupráci s velvyslanectvím SRN a Goethe Institutem v Praze máme každým rokem rodilého mluvčího na škole, žáci mohou vykonávat mezinárodní zkoušku z německého jazyka a ty nejaktivnější žáky čeká prázdninová intenzivní výuková stáž v Německu, kde mají možnost setkat se s mladými lidmi z celého světa.

Spolupráce s firmou LKW Walter v Rakousku

Spolupráce byla zahájena v říjnu 2011. Každoročně probíhá na škole prezentace firmy pro žáky 3. a 4. ročníků o možnostech odborné praxe a jednodenní exkurze do centrály firmy ve Vídni.  Žáci 3. a 4. ročníků se mohou ucházet o odbornou prázdninovou praxi v této firmě. Absolvují ve škole pracovní pohovor, samozřejmě v německém jazyce. Úspěšní uchazeči pak absolvují o prázdninách stáž v centrále firmy ve Vídni. Zdatným absolventům firma nabízí roční pracovní smlouvu ve Vídni.