obchodní akademie český těšín

Školská rada

Vznik školské rady

Rada Moravskoslezského kraje vydala na základě svého usnesení č. 18/895 ze dne 13. července 2005, a ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřizovací listinu školské rady čj. ŠR/081/2005 při střední škole, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace.

Školská rada je zřízena od 1. září 2005, má 6 členů a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

K 25.9.2023 má školská rada následující složení:

Členové školské rady jmenováni KÚ MSK:

Členové školské rady zvolení pedagogickými pracovníky školy:

Členové školské rady zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:

ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY