obchodní akademie český těšín

Praxe a studentské firmy

ODBORNÁ PRAXE

Dvoutýdenní odborná praxe žáků je realizována na základě uzavřených Smluv o odborné praxi mezi Obchodní akademií Český Těšín a podniky, institucemi a úřady v regionu. Škola se snaží udržovat kontakty s významnými firmami v regionu.

Vazba s reálným pracovním prostředím přispívá k neustálé aktualizaci vyučovacího procesu dle požadavků praxe.
 
Odborná praxe dává žákům možnost aplikovat nabyté teoretické znalosti v reálném prostředí, vyzkoušet si své komunikační a organizační schopnosti, prokázat užitečnost svých dovedností.
 
Od školního roku 2020/21 vykonávají praxi všichni žáci 3. ročníků oboru Obchodní akademie i oboru Ekonomické lyceum.

STUDENTSKÉ FIRMY

Žáci 3. ročníků oboru Obchodní akademie zakládají společně s učitelem za spolupráce Centra fiktivních firem v Praze zřízeného pod Národním ústavem vzdělávání fiktivní firmy.
 
V rámci svých firem provádí všechny základní činnosti jako ve firmě reálné: zakládají svou společnost dle platné legislativy, prostřednictvím emailu komunikují s dodavateli a odběrateli, provádějí nákup, prodej, zpracovávají objednávky, faktury, vybírají a přijímají zaměstnance, zpracovávají mzdovou agendu, vedou účetnictví, připravují propagační materiály. Od skutečného podniku se fiktivní firma liší tím, že nedochází ke skutečnému pohybu zboží a peněz, obchoduje se pouze s fiktivním zbožím, výrobky nebo službami. Žáci se postupně střídají v jednotlivých odděleních tak, aby postupně prošli všemi úseky na pracovišti. 
 
Hlavním cílem tohoto předmětu je propojit teoretické znalosti z odborných předmětů s praxí, rozvíjet u žáků kreativitu, podnikavost a schopnost týmové spolupráce a lépe je tak připravit na jejich budoucí povolání – ať už ve sféře výrobní, obchodní, poskytování služeb či státní sféře.
 
Vyvrcholením práce žáků v tomto předmětu je prezentace jejich firem na Regionálním veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účastí, který každoročně pořádá naše škola. Zúčastňují se ho žáci obchodních akademií z Moravy, Polska a Slovenska. Kromě toho se naši žáci rovněž zúčastňují dalších veletrhů fiktivních firem, např. v Ostravě, Olomouci a také jiných akcí a soutěží.