obchodní akademie český těšín

Przedmioty fachowe

To przedmioty, które charakterystyczne są właśnie dla naszej szkoły. To one kreują absolwentów akademii handlowej, aby w pełni odpowiadali wymaganiom współczesnego świata ekonomii oraz biznesu.   

Do najważniejszych przedmiotów fachowych nauczanych w naszej szkole należą: ekonomika, księgowość, technologie informacyjne, pisemna i elektroniczna komunikacja i korespondencja

Kolejne zdolności zdobywamy też na lekcjach: firma symulacyjna, obliczenia gospodarcze, statystyka, geografia gospodarcza, korespondencja handlowa

To przedmiot nauczany przez całe cztery lata, jest przedmiotem maturycznym. Uczniowie zapoznają się z podstawową terminologią mikro i makroekonomii i zasadami funkcjonowania ekonomiki rynkowej. W trakcie studium nabywają wiadomości z szerokiego zakresu działalności firmowej – formy prawne przedsiębiorczości, gospodarka finansowa, marketing, zapasy materiałowe, majątek długookresowy, personalistyka, analiza finansowa przedsiębiorstwa, rynek finansowy, znaczenie handlu zagranicznego itd.

To przedmiot nauczany od klasy drugiej do czwartej. Stanowi on filar naszego wykształcenia i jest również przedmiotem maturycznym. Zapoznajemy się z prowadzeniem podwójnej księgowości firmowej, ewidencją podatkową, ewidencją pracy i obliczaniem płac. Nauka ta obejmuje wszystkie procesy działalności gospodarczej firmy – księgowanie zapasów materiałowych, majątku długookresowego, działalności produkcyjnej i handlowej, księgowanie płac, rozliczenia podatkowe z budżetem państwa, obliczanie wyników gospodarczych, sporządzanie bilansów i wykazów księgowych, odprowadzania podatków .. tak, aby kiedyś zamieszkać na Seychelas :o)

Współczesne księgowanie przebiega w nowoczesnym software – Abra Gold. Skróconą wersję programu mają uczniowie do dyspozycji dla treningu domowego. Zadania matury praktycznej są wykonywane właśnie w takim programie w pracowniach komputerowych.

To przedmiot bardzo specyficzny i ciekawy, nauczany w klasie trzeciej. Klasa dzieli sie na dwie grupy, z których każda wytwarza samodzielną firmę. Uczniowie wybierają sobie przedmiot swojej przedsiębiorczości – produkcję wyrobów, udzielanie różnych usług czy handlowanie najróżniejszymi rodzajami towarów. Ważna jest forma prawna firmy, nazwa, struktura organizacyjna (dyrekcja, sekretariat, wydział finansowy, marketingowy, ewidencji pracy i płac, wydział handlowy, produkcyjny itd.). Na początku firma rejestruje się w Pradze w NÚV (Národní ústav pro vzdělávání), ten prowadzi rejestr handlowy, urząd przedsiębiorczy,  podatkowy i celny dla firm symulacyjnych. Nowa firma stara się zaistnieć na rynku – oferuje swoje usługi, wyroby lub towary innym firmom symulacyjnym (z innych szkół średnich w Republice Czeskiej – najczęściej z Akademii Handlowych). Każda firma tworzy katalog swych wyrobów lub usług, bada rynek, reklamuje swoje produkty. Współpraca firm symulacyjnych przebiega i w zasięgu międzynarodowym. Partnerami są firmy symulacyjne w sferze przygranicznej – z Polski i Słowacji a także z Niemiec i Austrii.

Każdego roku nasza szkoła organizuje Targi firm symulacyjnych z udziałem firm zagranicznych, które odbywają się w Czeskim Cieszynie w Ośrodku Kulturalnym na Strzelnicy. Firma na swoim stoisku stara się zainteresować klientów swoimi wyrobami czy usługami. Jurorzy oceniają prezentację stoiska firmowego, komunikację przedstawicieli firmy z klientami, katalog wyrobów i usług, kreatywność przedstawicieli firmy, najciekawsze pomysły przedsiębiorcze – po prostu po czymś takim, wychodzimy na nowych „Billów Gatesów“.

EBG – European Business GameMiędzynarodowe Współzawodnictwo Ekonomiczne, to konkurs, w którym spotykają się  drużyny reprezentujące 11 państw europejskich – trzeba stworzyć własny projekt produktu, brawurowo opracować od strony ekonomicznej i nie tylko… na dodatek w języku angielskim!

To lekcje, które doskonalą w nas umiejętność posługiwania się komputerami, programami Microsoft Office. Przygotowywujemy się do uzyskania certyfikatu ECDL:

ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL)– jednolity dla całej Unii Europejskiej certyfikat zaświadczający o posiadaniu podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego – w handlówce przygotowywujemy się do uzyskania tego certyfikatu w ramach lekcji INT (technologie informacyjne) 3-4x tygodniowo… 99% z nas zdaje…to fajna rzecz i okazuje się nawet przydatna, zwłaszcza, że pracodawcy lecą na niego jak niedźwiedzie na miód.

Prościej pisanie na klawiaturze komputera. Przedmiot, na którym trenujemy, trenujemy, trenujemy …. pisanie wszystkimi dziesięcioma palcami i nie tylko … wszystko kończy się na tym, że możemy zdawać egzaminy państwowe z tej umiejętności i pisać nawet z zawiązanymi oczyma.

Przedmiot nauczany w klasie 2. Chodzi o tzw. „obliczenia kupieckie” oparte o rachunek procentowy na przykład obliczenia odsetek, watu, obniżek cen, itd. Uczniowie zaznajamiają się z organizacją badań statystycznych, obliczaniem przeciętnych, wskaźników, indeksów i prezentacją wyników badań statystycznych w formie tabelek i grafów.