obchodní akademie český těšín

O klasach polskich

O kształceniu w języku polskim

Tradycja kształcenia uczniów w języku polskim sięga w naszej placówce 1949 roku, czyli mamy za sobą prawie 72 lat nauki i pracy w języku polskim.

Obecnie Akademia Handlowa w Czeskim Cieszynie jest jedyną szkołą średnią w RC zapewniającą pełne wykształcenie zawodowe zakończone egzaminem maturalnym w języku polskim. Staramy się również, żeby nasi uczniowie zdawali maturę po polsku także z pozostałych przedmiotów fachowych !

Na otwarcie tylko polskich grup a nie klas skazała nas bowiem w ostatnich latach znacznie opadająca ilość absolwentów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania. Jednak i w tej sytuacji zapewniamy wszystkim studentom polskojęzycznym pełnowartościową naukę w ich języku ojczystym.

Utrzymujemy również własną tożsamość narodową poprzez
  • odwiedzanie polskich przedstawień teatralnych (Scena Polska Teatru Cieszyńskiego), filmowych (kino Piast w Cieszynie), 
  • udział w konkursach polskojęzycznych – Kresy, Konkurs Krasomówczy, Minikonkurs Translatologiczny, konkursy czytelnicze itd.,
  • przygotowywanie dwujęzycznych programów kulturalnych w ramach akademii, jubileuszów, świąt oraz Regionalnych Targów Firm Symulacyjnych.

W szkole znajduje się polska biblioteka uczniowska oraz nauczycielska.

Mamy też do dyspozycji nowoczesną klasopracownię – Centrum języka polskiego. Studenci redagują własne dwujęzyczne czasopismo Mates. Współpracujemy z Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie oraz Konsulatem Generalnym RP w Ostrawie. Organizujemy wycieczki i wyjazdy edukacyjne do Polski (ostatnio mieliśmy możliwość zwiedzić Warszawę).

... i co po maturze z nami?

72 lat tradycji kształcenia po polsku daje nam dostateczne doświadczenie oraz renomę, dlatego też nasi polskojęzyczni absolwenci cieszą się ogromną popularnością wśród pracodawców, nie tylko z naszego rejonu, zwłaszcza ze względu na wielojęzykowe ekonomiczne wykształcenie zawodowe. 

Naszych absolwentów nie spotyka się wyłącznie na kierunkach ekonomicznych czy związanych z komputerami, coraz częściej zdają bowiem na prawo, psychologię, nauki przyrodnicze, wydziały filozoficzne czy pedagogiczne.