obchodní akademie český těšín

Organizace školního roku

1.9. 2022 – zahájení školního roku

31.1. 2023 – ukončení vyučování v 1. pololetí

30.6. 2023 – ukončení vyučování ve 2. pololetí

26.10. a 27.10. 2022 – podzimní prázdniny

23.12. 2022 – 2.1. 2023 – vánoční prázdniny, vyučování začíná 3.1. 2023

3.2. 2023 – pololetní prázdniny

13.3. – 19.3. 2023 – jarní prázdniny

6.4. 2023 – velikonoční prázdniny

1.7. – 3.9. 2023 – hlavní prázdniny, vyučování začíná v pondělí 4.9.2023

22.11. 2022 – hodnotící porada za 1. čtvrtletí

23.1. 2023 – uzávěrka klasifikace za 1. pololetí

24.1. 2023 – klasifikační porada za 1. pololetí

18.4. 2023 – hodnotící porada za 3. čtvrtletí

24.4. 2023 – uzávěrka klasifikace pro 4. ročníky

25.4. 2023 – klasifikační porada pro 4. ročníky

21.6. 2023 – uzávěrka klasifikace za 2. pololetí

22.6. 2023 – klasifikační porada za 2. pololetí

30.6. 2023 – závěrečná porada

20.9. 2022 – třídní schůzky 4.ročníky – 16:00

22.11. 2022 – třídní schůzky – 16:00

18.4. 2023 – třídní schůzky – 16:00

další dle potřeb

1.- 6.9. 2022 – podzimní zkušební období (didaktické testy společné části MZ)

5.9. 2022 – podzimní praktická maturitní zkouška z odborných předmětů

6.9. 2022 – podzimní písemná maturitní zkouška z anglického jazyka

9.9. 2022 – podzimní termín ústní maturitní zkoušky

11.4. 2023 – písemná práce z CJL

12.4. 2023 – písemná maturitní zkouška z polského jazyka

18.4. 2023 – písemná práce z cizích jazyků

26.4. 2023 – praktická maturitní zkouška z odborných předmětů

2. – 5.5. 2023 – jarní zkušební období – didaktické testy společné části MZ

16. – 19.5. 2023 – ústní zkoušky profilové části MZ

22. – 26.5. 2023 – ústní zkoušky profilové části MZ

5. – 7.9. 2022 – adaptační kurz pro 1. ročníky

Sportovní kurzy (lyžařský a turistický) – dle epidemiologické situace

30.11. 2022 – On-line veletrh SŠ MSK, 10:00 – 18:00

1.12. 2022 – Den otevřených dveří, 9:00 – 16:00

24.1. 2023 – Den otevřených dveří, 12:00 – 17:00

únor – březen 2023 – veletrh fiktivních firem

duben 2023 – školní kolo soutěže EBG

červen 2023 – školní výlety, od 26.6. 2023

Další kulturní a sportovní akce, soutěže, exkurze budou oznamovány v měsíčních plánech na Bakalářích.