obchodní akademie český těšín

Organizace školního roku

4.9. 2023 – zahájení školního roku

31.1. 2024 – ukončení vyučování v 1. pololetí

28.6. 2024 – ukončení vyučování ve 2. pololetí

26.10. a 27.10. 2023 – podzimní prázdniny

23.12. 2023 – 2.1. 2024 – vánoční prázdniny, vyučování začíná 3.1. 2024

2.2. 2024 – pololetní prázdniny

5.2. – 11.2. 2024 – jarní prázdniny

28.3. 2024 – velikonoční prázdniny

29.6. – 1.9. 2024 – hlavní prázdniny, vyučování začíná v pondělí 2.9.2024

21.11. 2023 – hodnotící porada za 1. čtvrtletí

22.1. 2024 – uzávěrka klasifikace za 1. pololetí

23.1. 2024 – klasifikační porada za 1. pololetí

16.4. 2024 – hodnotící porada za 3. čtvrtletí

23.4. 2024 – uzávěrka klasifikace za 2. pololetí pro 4. ročníky

24.4. 2024 – klasifikační porada pro 4. ročníky

21.6. 2024 – uzávěrka klasifikace za 2. pololetí

24.6. 2024 – klasifikační porada za 2. pololetí

28.6. 2024 – závěrečná porada

26.9. 2023 – třídní schůzky 4.ročníky – 16:00

21.11. 2023 – třídní schůzky – 16:00

16.4. 2024 – třídní schůzky – 16:00

další dle potřeb

jarní termíny maturitních zkoušek

písemná práce z CJL: 9.4. 2024

písemná práce z polského jazyka: 10.4. 2024

písemná práce z cizích jazyků: 11.4. 2024

praktická maturitní zkouška z odborných předmětů: 25.4. 2024

didaktické testy společné části maturitní zkoušky: 2.5. – 7.5. 2024

ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky: 20.5. -24.5. 2024, 27.5. -31.5. 2024

6. – 8.9. 2023 – adaptační kurz pro 1. ročníky

7. – 12.1. 2024 – lyžařský kurz pro 1. ročníky

4. – 10.6. 2024 – turistický kurz pro 2. ročníky

30.11. 2023 – Den otevřených dveří, 9:00 – 16:00

25.1. 2024 – Den otevřených dveří, 13:00 – 17:00

únor – březen 2024 – veletrh fiktivních firem

duben 2024 – školní kolo soutěže EBG

červen 2024 – školní výlety, od 25.6. 2024

Další kulturní a sportovní akce, soutěže, exkurze budou oznamovány v měsíčních plánech na Bakalářích.