obchodní akademie český těšín

Organizace školního roku

1.9. 2021 – zahájení školního roku

31.1. 2022 – ukončení vyučování v 1. pololetí

30.6. 2022 – ukončení vyučování ve 2. pololetí

27.10. a 29.10. 2021 – podzimní prázdniny

23.12. 2021 – 2.1. 2022 – vánoční prázdniny, vyučování začíná 3.1. 2022

4.2. 2022 – pololetní prázdniny

7.3. – 13.3. 2022 – jarní prázdniny

14.4. 2022 – velikonoční prázdniny

1.7.  31.8. 2022 – hlavní prázdniny

23.11. 2021 – hodnotící porada za 1. čtvrtletí

17.1. 2022 – uzávěrka klasifikace za 1. pololetí

18.1. 2022 – klasifikační porada za 1. pololetí

19.4. 2022 – hodnotící porada za 3. čtvrtletí

25.4. 2022 – uzávěrka klasifikace pro 4. ročníky

26.4. 2022 – klasifikační porada pro 4. ročníky

17.6. 2022 – uzávěrka klasifikace za 2. pololetí

21.6. 2022 – klasifikační porada za 2. pololetí

30.6. 2022 – závěrečná porada

září 2021 – třídní schůzky 4.ročníky – on- line

23.11. 2021 – třídní schůzky, z důvodu zhoršené epidemiologické situace proběhnou online, v 17:00

19.4. 2022 – třídní schůzky, 16:30

další dle potřeb

7.4. 2022 – písemná práce z PJL

11.4. 2022 – písemná práce z cizích jazyků

19.4. 2022 – písemná práce z ČJL

28.4. 2022 – praktická maturitní zkouška z odborných předmětů

2. – 4.5. 2022 – didaktické testy společné části MZ

16. – 27.5. 2022 – ústní zkoušky profilové části MZ

bude upřesněno dle epidemiologické situace

2. – 4.9. 2021 – adaptační kurz pro 1. ročníky

Sportovní kurzy (lyžařský a turistický) – dle epidemiologické situace

9.12. 2021 – Den otevřených dveří, 8:00 – 16:00

20.1. 2022 – Den otevřených dveří, 12:00 – 17:00

18.11. 2021 – Den otevřených dveří ON-LINE

19.1. 2022 – Den otevřených dveří ON-LINE

duben 2022 – školní kolo soutěže EBG

červen 2022 – školní výlety 1. a 2. ročníků, od 22.6. 2022

Ostatní akce a soutěže dle aktuální epidemiologické situace.

Další kulturní a sportovní akce, soutěže, exkurze budou oznamovány v měsíčních plánech na Bakalářích.