obchodní akademie český těšín

Spolupráce s partnery

 • V rámci mezinárodní ekonomické soutěže European Business Game (EBG) škola spolupracuje s partnery ze sedmi evropských zemí (Skotsko, Francie, Itálie, Faerské ostrovy, Chorvatsko, Grónsko, Slovinsko, Slovensko) v oblasti odborného vzdělávání. Studentský tým tvoří svůj podnikatelský záměr jako projekt firmy, která chce uspět na evropském trhu. Své zahraniční partnery hledají na školách, kde je vyučován předmět fiktivní firma nebo v reálných firmách, které zaujmou svým nápadem a společně vytvoří joint-venture. Nejlepší podnikatelské projekty se prezentují každoročně na evropském finále soutěže v jedné z účastnických zemí. Naše škola byla pořadatelem evropského finále v roce 2004 a v roce 2016.
 • Spolupráce s velvyslanectvím SRN a Goethe Institutem v Praze v rámci iniciativy Pasch  „Školy – partneři budoucnosti“. Spolupráce se týká výuky jazyka německého na naší škole a dává možnost přímého kontaktu s tímto jazykem v rámci stáží studentů i učitelů přímo v Německu. V rámci uzavřené exklusivní smlouvy je škola vybavena řadou pomůcek pro výuku – moderní počítačová učebna, multimediální jazykové programy, vzdělávání pedagogů. Každoročně se aktivní žáci zúčastňují prázdninové intenzivní výukové stáže v Německu, kde se v mezinárodním obsazení moderními metodami zdokonalují v konverzaci. Na závěr stáže žáci mají možnost vykonat certifikační zkoušky. Každoročně v rámci projektu  Pasch působí na naší škole stážistka (studentka – rodilá mluvčí), která rozšiřuje konverzační možnosti našich žáků. Od školního roku 2015/2016 mohou žáci skládat certifikační zkoušky z jazyka německého také u nás, přímo v naší škole. Z projektu Pasch tyto zkoušky jsou významně finančně podpořeny.
 • Spolupráce s firmou LKW Walter (Vídeň) byla zahájena v říjnu 2011. Každoročně probíhá prezentace firmy pro žáky 3. a 4. ročníků o možnostech odborné praxe a jednodenní exkurze do centrály firmy ve Vídni (žáci 2. – 4. ročníků). Žáci 3. a 4. ročníků se mohou ucházet o odbornou prázdninovou praxi v této firmě. V průběhu exkurze probíhá prezentace zájemců o stáž. Úspěšní uchazeči pak absolvují o prázdninách stáž v centrále firmy ve Vídni. Zdatným absolventům firma nabízí roční pracovní smlouvu ve Vídni.
 • Spolupráci škola rovněž rozvíjí se středními školami podobného zaměření z Polska a Slovenska, a to v oblasti fiktivních firem. Partnerskými školami jsou: Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej z Cieszyna a Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich v Krapkovicích (Opolské vojvodství). Partnerské školy jsou tradičními účastníky veletrhů fiktivních firem a významných sportovních i společenských událostí školy i města. Tyto školy jsou také našimi stálými partnery v projektech v rámci naší příhraniční oblasti. Obsahem spolupráce je vzájemné poznávání regionů a podmínek trhů práce. Tradičním a dlouholetým partnerem školy je již řadu let Obchodní akademie Dušana Janotu v Čadci. Školy se každoročně setkávají na předvánočním sportovním klání, které probíhá mezi žáky i pedagogy škol. Vzájemná výměna zkušeností i partnerství v projektech jsou přínosem pro obě školy.

Významně jsme rozšířili spolupráci s vysokými školami ekonomického zaměření. Společnými aktivitami je účast ve vzdělávacích projektech a soutěžích s ekonomickou, finanční a obchodní tématikou. V těchto soutěžích se naši žáci umisťují na předních místech v kraji. Aktivně spolupracujeme s:

 • Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava,
 • Ostravskou univerzitou,
 • Slezskou univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné,
 • Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

S vysokými školami spolupracujeme na dalším zdokonalování našeho studijního programu a jeho průchodnosti a návaznosti na vysokoškolské obory.

 

Od 1.2. 2022 jsme Fakultní školou Ekonomické fakulty VŠB -Technické univerzity Ostrava. Tato spolupráce obohatí výuku na naší škole především v informatických a odborných ekonomických oborech. Představuje pro nás především formu úzké vzájemné spolupráce pedagogů obou škol, účast na společných grantových projektech, exkurzích, soutěžích či podporu při rozvíjení mezinárodních kontaktů a dalšího vzdělávání talentovaných žáků i učitelů.

Velmi dobrá je spolupráce školy s městem Český Těšín. Zastupitelé města každoročně podporují významné aktivity školy a účastní se významných školních událostí – především veletrhu fiktivních firem a ekonomické soutěže European Business Game. Bez podpory města bychom tyto finančně náročné akce nemohli organizovat.

Úspěšně se rozvíjí spolupráce s ostatními středními školami ve městě i v Moravskoslezském kraji. Naši žáci i učitelé se účastní městských i okrskových kol soutěží vědomostních i sportovních, probíhají vzájemné návštěvy veletrhů, jarmarků a přehlídek. V této oblasti jsou našimi partnery:

 • Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p. o.
 • Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, p. o.
 • Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o.
 • Obchodní akademie, Ostrava – Poruba, p. o.
 • Obchodní akademie a VOŠ sociální, Ostrava-Mariánské Hory, p. o.

Sdružení rodičů při Obchodní akademii v Českém Těšíně, z.s. se podílí na financování výjezdů našich žáků na mimoškolní soutěže a přehlídky. Je spolupořadatelem řady školních akcí (akademie, maturitní ples, veletrh fiktivních firem). Pomáhá škole při doplňování materiálního vybavení odborných učeben.

Soustavně rozvíjíme spolupráci se zaměstnavatelskou sférou. Zde škola spolupracuje s řadou firem, institucí a úřadů v regionu. Hlavní oblastí spolupráce je zajišťování odborné praxe našich žáků. Další oblastí je získávání odborníků pro konzultace a přednášky v odborných předmětech, kterými doplňujeme vlastní vyučovací proces. Některé firmy se podílejí také na financování školních i mimoškolních aktivit našich žáků.