obchodní akademie český těšín

Na lekcjach języka polskiego

Lekcje języka polskiego służą nie tylko do poszerzania wiedzy z zakresu literatury i języka polskiego, ale również do podtrzymywania tożsamości narodowej, utrzymywania kontaktu ze współczesną kulturą oraz środowiskiem artystycznym Polski.

Nauka odbywa się przede wszystkim w „Centrum języka polskiego“, gdzie do dyspozycji mamy dataprojektor oraz komputer wyposażony w nowoczesne programy do nauczania języka, literatury oraz historii polskiej. 

W szkole mamy również polską bibliotekę uczniowską, z której zbiorów wszyscy mogą korzystać.  

Studenci z zamiłowaniem do dziennikarstwa redagują dwujęzyczne czasopismo szkolne MATES.

Każdy rok szkolny bogaty jest w program pozalekcyjny, który umożliwia uczniom „żywy“ kontakt z polskością

W tym roku sekcja języka polskiego zaplanowała między innymi : lekcję biblioteczną, przechadzkę po Cieszynie i poznawanie lokalnych zabytków, odwiedziny Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego oraz kina Piast w Cieszynie, udział w różnych konkursach takich jak na przykład konkursie  recytatorskim Kresy, konkursie czytelniczym „Tu się czyta“ itd. 

W murach naszej szkoły organizujemy także spotkania z różnymi ciekawymi osobistościami. 

Wyjeżdżamy również za granicę do Polski, ostatnio mieliśmy możliwość zafascynować się Warszawą.