obchodní akademie český těšín

Egzaminy wstępne

W tej części naszej strony internetowej opublikujemy  najważniejsze informacje dotyczące procesu rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

Szanowni Rodzice, w trakcie całego okresu rekrutacji będą podawane szczegółowe informacje pod nr. tel. 558 712 649 oraz na następujących kontaktach e-mailowych:

 • Ing. Ivana Nováková, dyrektor szkoły, doradca do spraw wychowawczych, e-mail: i.novakova@oact.cz
 • Mgr. Beáta Hupka, zastępca dyrektora ds. kształcenia w j. polskim, e-mail: b.hupka@oact.cz 
OFERTA PROGRAMOWA
 • profil 63-41-M/02 Obchodní akademie (polski język nauczania), na rok szkolny 2022/2023 szkoła planuje przyjąć 15 kandydatów.

Proces rekrutacji do szkół średnich odbędzie się zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie w RC w aktualnym brzmieniu (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon) oraz Ogłoszeniem o Procesie Rekrutacji do Szkół Średnich w aktualnym brzmieniu (vyhláška č. 353/2016 Sb.).

Do egzaminów wstępnych podchodzą wszyscy uczniowie, którzy wybrali kierunki zakończone egzaminem maturalnym. Kandydaci wykonają centralnie zadawane jednolite testy z języka czeskiego i literatury oraz matematyki (w języku polskim).

Testy ilustracyjne do dyspozycji na www.cermat.cz.

Zgłoszenia do szkoły średniej

Zgłoszenia do 1. rundy postępowania rekrutacyjnego należy oddać do dyrekcji wybranej szkoły średniej do 1 marca 2023r. 

Terminy egzaminów:

 1. termin: 13 kwietnia 2023r. (termin zastępczy 10 maja 2023r.)
 2. termin: 14 kwietnia 2023r. (termin zastępczy 11 maja 2023r.)

Zaproszenie do egzaminów wstępnych szkoła wyśle do rodziców kandydatów dwa tygodnie przed terminem egzaminów.

Studium w naszej szkole nie wymaga od kandydata szczególnych predyspozycji zdrowotnych. Zaświadczenie o predyspozycjach zdrowotnych w zgłoszeniu do naszej szkoły nie jest wymagane.

Rodzice kandydatów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostarczą razem ze zgłoszeniem opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej obejmującą wskazania odpowiedniej formy pomocy w trakcie egzaminów wstępnych.

Kandydaci, którzy uzyskali poprzednie wykształcenie w szkole poza granicami Republiki Czeskiej, będą zwolnieni z pisemnego egzaminu z języka czeskiego. Prośbę o zwolnienie z pisemnego egzaminu z języka czeskiego należy podać do dyrekcji szkoły średniej najpóźniej do terminu podawania zgłoszeń (tj. do 1 marca 2023r.). Poziom znajomości języka czeskiego będzie sprawdzony w czasie trwania egzaminów wstępnych w formie ustnej.

W przypadku, że po skończeniu 1. rundy nie dojdzie do napełnienia ogłoszonej ilości uczniów, dyrekcja szkoły wygłosi dalszą rundę postępowania rekrutacyjnego. Zgłoszenia do dalszej rundy należy oddać w terminie opublikowanym w ogłoszeniu dalszej rundy na www.oact.cz

W pierwszej rundzie rekrutacji do oceny kandydatów będą zastosowane następujące kryteria:

– Egzaminy wstępne

jednolite testy z języka czeskiego i matematyki – z tego test z języka czeskiego (50 punktów), test z matematyki (50 punktów)

– Wyniki w nauce w szkole podstawowej (66 punktów) – z trzech średnich zapisanych w zgłoszeniu zostanie obliczona średnia arytmetyczna i zaokrąglona do dwóch miejsc dziesiętnych. Przeciętna będzie przeliczona na punkty wg tabelki:

Przeciętna

Punkty

1,00 – 1,10

66

1,11 – 1,20

59

1,21 – 1,30

52

1,31 – 1,40

45

1,41 – 1,50

38

1,51 – 1,60

31

1,61 – 1,70

24

1,71 – 1,80

17

1,81 – 1,90

10

1,91 – 2,00

3

2,01 -2,10

1

2,11 –

0

Maksymalna ilość punktów, którą może kandydat uzyskać, wynosi 166. Kandydat może być przyjęty, o ile w całkowitej ocenie uzyska minimalnie 15 punktów.

W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów będą zastosowane dodatkowe kryteria. Kryteria te będą zastosowane tylko w przypadku, kiedy o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata będzie decydowała lokata na liście wyników. Wyżej na liście wyników będzie umieszczony kandydat, który osiągnął:

 • lepszy wynik w egzaminach wstępnych (suma punktów z testów z języka czeskiego i matematyki),
 • lepszą przeciętną w 2. półroczu klasy VIII,
 • lepszą przeciętną ocenę z trzech świadectw ujętych w zgłoszeniu w przedmiotach w następującej kolejności: matematyka, język polski, język czeski, język obcy.

OFERUJEMY

 • kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych z matematyki i języka czeskiego
 • kursy prowadzą nasi uczący
 • kursy odbędą się w budynku szkoły na ul.Sokola-Tůmy 402/12

W ramach kursu będą powtórzone podstawowe tematy, w których uczniowie najczęściej popełniają błędy.

TERMINY KURSÓW

 • w czwartki 26.1., 2. 2., 16. 2, 23. 2., 2. 3., 9.3., 23. 3., 30. 3. (zawsze w godz. od 15:00 do 16:30)

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH

 • wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: r.heczko@oact.cz
 • można również zgłosić się telefonicznie pod numer 558 712 649
 • cena całego kursu wynosi 600 koron
 • opłatę za kurs będzie można uiścić gotówką w dniu 26 stycznia o godz. 14:45

zgłoszenie (.docx) 

W RAZIE NIEPRZYJAZNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ KURSY ODBĘDĄ SIĘ ON-LINE

 • 30 listopada 2022, 10:00 – 18:00, online
 • 1 grudnia 2022, 9:00 – 16:00
 • 24 stycznia 2023, 12:00-17:00

Karty zapisowe kandydaci otrzymają w swojej szkole podstawowej do 15 marca. Kandydat/rodzic kandydata musi potwierdzić zamiar kształcenia się w danej szkole średniej poprzez przekazanie karty zapisowej. Kartę zapisową należy oddać do szkoły średniej, która zadecydowała o przyjęciu kandidáta, do 10 dni roboczych po ogłoszeniu decyzji o przyjęciu. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci, lecz spełnili warunki procesu rekrutacji, mogą podać odwołanie do trzech dni roboczych po podjęciu decyzji o nieprzyjęciu.