obchodní akademie český těšín

Výjezd do Irska

Končí nám první rok z pětiletého období, na které nám byla udělea akreditace v rámci programu Erasmus+.

V květnu 2024 vyjelo 15 studentů 3. ročníku oboru Ekonomické lyceum a Obchodní akademie do Irska, kde po dobu 14 dnů pracovali na různých ekonomických pozicích v lokálních podnikatelských subjektech.

Žáci si zkusili účtovat elementární účetní vztahy v programu Sage 50, prováděli inventurní práce v prodejně, převáděli zaevidovaná data do databází firem nebo tabulek. Některým jejich dočasní zaměstnavatelé umožnili absolvovat online školení osobního rozvoje. Někteří si vyzkoušeli manuální činnost při práci ve skladu, připravovali materiál k dalšímu zpracování a vyskladňování.

A protože pobyt v době odborné stáže není jen o pracovní době, trávili svůj osobní volný čas ve městě, kde byli ubytovaní a vyráželi za společenským životem – hráli bowling, koupali se v Atlantském oceánu a neopomněli navštívit i některé lokální irské hospůdky plné života, kde se lidé setkávají, vykládají si … a hrají šachy.

Všichni jsme byli příjemně překvapení přátelským přístupem, národní hrdostí a otevřeností ke všemu novému … teda i k nám.

Celý Erasmus+ výjezd byl pečlivě zorganizovaný. Zprostředkující organizace z irského Dublinu pracovala velmi precizně ať už jde o výběr rodin, i pracovních míst. A odměnou pro realizační tým z OA ČT byla skupinka milých, vtipných, spolupracujících a samostatných mladých lidí.

A příští rok … ?

Mgr. Bc. Jana Kantorová, koordinátorka programu Erasmus+