obchodní akademie český těšín

Modernizace počítačových učeben

Od konce března mohou naši žáci pracovat na nových a hlavně výkonnějších počítačích ve dvou učebnách PC2 a PC5 díky projektu  „Obnova vybavení v odborných počítačových učebnách, obnova školní počítačové sítě“.
Žáci se rovněž mohou těšit na stabilnější školní počítačovou síť.