obchodní akademie český těšín

POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU z rozpočtu MSK

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2023/2024

Naše škola získala neinvestiční účelový příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu EVVO ve výši 47 100 Kč.

Díky této dotaci jsme zakoupili sady na testování kvality vody, které využijeme v rámci laboratorních prací a projektových dnů ve výuce chemie, biologie a základů přírodních věd. 

Žáci mohou provádět analýzu vody z různých zdrojů – z vodovodu, ze studní nebo z  přírodních zdrojů (rybník, potok, řeka). Pomocí testů jsou žáci schopni určit tvrdost vody, pH, obsah dusíkatých látek, křemičitanů, Cu, Fe, fosfátů, kyslíku a CO2. Rovněž se seznámí s účinky těchto látek na přírodu (toxicita pro živé organizmy, množení řas, rozsivek, vliv na růst rostlin, apod.).

Cílem projektu je prohloubit u žáků znalosti o vodě a o vlivu kvality vody na živé organizmy.

Reálná měření pomáhají vzbudit zájem žáků o své okolí a aktivně je zapojit do sledování a ochrany životního prostředí. Naším cílem není jen příprava kvalifikovaných budoucích ekonomů, ale snažíme se naše studenty vést k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za své činy a k ochraně životního prostředí.