obchodní akademie český těšín

Škola získala dotaci

V rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027 získala naše škola dotaci ve výši 1 950 396 Kč na obnovu ICT vybavení ve dvou počítačových učebnách a na posílení vnitřní konektivity školy.

NÁZEV PROJEKTU: Obnova vybavení v odborných počítačových učebnách, obnova školní počítačové sítě

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:  CZ.10.03.01/00/23_007/0000150

PŘEDMĚT A CÍL PROJEKTU:  modernizace IT zázemí školy, konkrétně obnova stávajících dvou počítačových učeben, navýšení počtu žákovských stanic, zajištění vyšší stability školní počítačové sítě a posílení výuky o interaktivní prvky a to vše za účelem posilování klíčových kompetencí žáků i učitelů v oblasti práce s digitálními technologiemi a zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků ve vazbě na jejich úspěšné uplatnění v dalším studiu na vysokých školách a na trhu práce. 

Kontaktní osoba: PaedDr. Monika Janásková