obchodní akademie český těšín

ÚSPĚCHY PODZIMNÍHO TESTOVÁNÍ

ZERTIFIKAT DEUTSCH

Němčináři mají možnost každoročně získat mezinárodní jazykový certifikát Start Deutsch a Zertifikat Deutsch / úrovně A1, A2, B1/ – v případě výborných výsledků i certifikát vyšší. Příprava na testování je zdarma a finanční náklady hradí náš zahraniční partner Goethe Institut. To vše díky dlouhodobému projektu „Školy – partneři budoucnosti“.

Zertifikat Deutsch je mezinárodně uznávaná zkouška z německého jazyka, která prokazuje, že absolventi disponují základními znalostmi hovorové němčiny. To jim umožňuje jazykově se orientovat ve všech důležitých oblastech, tj. sledovat rozhovor o běžných záležitostech každodenního života a účastnit se ho. Jsou schopni jednoduché situace ústně a písemně popsat a rozumět běžným textům. 

První vlně podzimního testování dosáhlo na základní úrovně certifikace 15 studentů.

Do výuky německého jazyka vkládáme na naší škole nemalé úsilí a osobní nasazení, protože dovednosti každého dalšího světového jazyka se našim absolventům / nejen v jejich profesní kariéře/ jistě vyplatí!

Mgr. Lenka Schajerová