obchodní akademie český těšín

Výstražná jednodenní stávka

v pondělí 27.11.2023

Naše škola se zapojuje do výstražné stávky. Z tohoto důvodu nebude zajištěn tento den provoz školy.

Nebojujeme za sebe, ale za naše děti , nebojujeme za svoje platy, ale za udržení kvality vzdělávání.

Chceme:

• Zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy.

• Zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024.

• Nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024. 

Cíl stávky: 

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.
Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.
Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly.