obchodní akademie český těšín

Energie - jak na ně

Naše škola obdržela od zřizovatele – Moravskoslezského kraje – příspěvek Kč 68 200,- na podporu aktivit v rámci ekologického vzdělávání.

Pro studenty jsme vybrali a nakoupili stavebnice, pomocí kterých si mohou „vlastnoručně“ vyrobit elektrickou energii z obnovitelných zdrojů a seznámit se s palivem budoucnosti – vodíkem. Díky dotaci jsme pořídili rovněž wattmetry na měření míry spotřebované energie, studenti si je mohou zapůjčit domů a jednoduše zjistit největší „žrouty“ elektrické energie v domácnosti. Všechny pomůcky jsou využívány v hodinách fyziky a základů přírodních věd.

Na konci školního roku  v rámci tematické projektové výuky Napříč školou jsme uspořádali projektové dny se zaměřením na obnovitelné zdroje energie. Studenti postupně vyráběli elektrickou energii pomocí malé větrné elektrárny, solárních panelů či ethanolového palivového článku a pokoušeli se s větším či menším úspěchem rozsvítit světlo nebo roztočit malý motůrek s vrtulkou. Zkoumali vliv intenzity slunečního světla, počtu solárních panelů a jejich sklonu na vyrobené energii. S využitím solárních panelů dále vyrobili vodík z vody v elektrolyzéru, přečerpali ho pomocí čerpací stanice do autíčka a pokud jim vodík coby nejlehčí plyn neutekl, autíčko díky palivovému článku uvedli do pohybu.

Studenti se zábavnou formou přesvědčili, že i v našem kraji lze vyrábět energii z obnovitelných zdrojů, nejen z uhlí.

Ing. M.Rothová, PaedDr. M.Janásková