obchodní akademie český těšín

EBG 2023 - školní kolo

Stejně jako v předešlých letech, tak  i tento rok se studenti 3. ročníků představili se svými firmami ve školním kole European Business Game.

Soutěž probíhala v jednotlivých třídách a na konci každého dvouhodinového bloku byla zvolena nejen nejlepší fiktivní firma dané třídy, ale byla udělena i cena za nejlepší zpracování video spotu.

Porota složená z vyučujících odborných předmětů, angličtiny, a letos i rodilého anglicky mluvícího učitele,  kladla všem soutěžícím otázky týkající se samotného předmětu podnikání, marketingu či financí. Schopnost pohotově a správně reagovat na tyto otázky byla jedním z kritérií  hodnocení. Dalšími důležitými body hodnocení byl nápad – jeho realizovatelnost, obsah, grafická úroveň a prezentační dovednosti studentů.

Nejlepší firmy:

3.A Safe Socket, s. r. o.

3.B Taste Click, s. r. o.

3.C TakeIt, s. r. o.

Ceny za nejlepší zpracování reklamního spotu získaly: CupCap, s. r. o. a Plexio, s. r. o. ze 3. A.

Všechny firmy předvedly téměř profesionální výkony.

Nejlepším gratulujeme a těšíme se na další nápady a jejich  možnou realizaci.

Ing. Petra Otipková, koordinátor EBG