obchodní akademie český těšín

Minus na plus s Amosem

projektový den žáků 1. ročníků

Jde o preventivně-vzdělávací program, jehož cílem je pomoci stmelit kolektiv a vést žáky k osobnostnímu rozvoji a k pozitivnímu přístupu v mezilidských vztazích.

V první části projektového dne se žáci seznámili zajímavou a interaktivní formou s klíčovými životními etapami Jana Amose Komenského. Jeho osobní příběh a zejména jeho schopnost nevzdávat se v těžkých životních situacích je pro dnešní mladé lidi inspirativní. Na příkladu Komenského si žáci vytvořili  „timeline“ – časovou osu vlastního života a uvědomili si, že minusy, které nás už v životě potkaly, můžeme přetvořit v plusy, nevzdávat se překonávat překážky a nacházet naději za všech okolností. Žáci si zahráli labyrint a dozvěděli se o Komenského celoživotní touze po nápravě lidstva v oblastech rodina, vzdělanost, vláda, víra, podnikavost, umění a média (tedy v oblastech aktuálních i pro dnešní mladou generaci). Pochopili, že náprava není možná bez proměny jednotlivce.

V druhé části se žáci s lektorkami zaměřili na nápravu v oblasti rodiny, především na možnosti zlepšení blízkých vztahů a komunikaci s druhými pomocí metody známé jako „Pět jazyků lásky“. Pro mnohé z nich tato část byla nejpřínosnější a nejzajímavější. Součástí projektového dne byla také výzva k Projektu proměny, se kterým se žáci – celý kolektiv, skupinka nebo jednotlivci mohou přihlásit do instagramové soutěže.

Více informací na: https://komensky2020.cz/

Na konci projektového dne byli žáci osloveni, aby anonymně odpověděli na tyto otázky: 

 1. Co konkrétního Tě zaujalo v programu? 
 2. Jakou výzvu či myšlenku si odnášíš?

Uvádíme pár odpovědí žáků 1.A.

 • Nejvíc mě zaujala výzva, když jsme měli najít plusy na nějakém našem špatném zážitku.
 • Zaujaly mě druhy lásky. Přimělo mě to k přemýšlení nad věcmi, které mám rád, a věcmi, které mají rádi ostatní.
 • Bylo zajímavé poznat různé jazyky lásky.
 • Zaujal mě styl výuky – Škola hrou a takový styl učení by byl fajn i v reálu.
 • Z tohoto programu si odnáším dobré myšlenky, že to nemám vzdávat atd.
 • Komenský mě zaujal, i jeho myšlenky a citáty.
 • Uvědomil jsem si, že pomáhat druhým je velmi důležité. Jazyky lásky už umím rozpoznávat.
 • Všechno zlé v životě je pro něco dobré. Aby někdo pochopil, že mu projevujeme lásku, musíme použít správný jazyk.
 • Odnáším si z toho, že mám ve třídě velmi dobrý kolektiv a záleží mi na rodině a přátelích.
 • Zaujal mě timeline Komenského, potom také minusy a plusy v životě. Odnáším si asi to, že se nikdy nemám vzdát a jít si za svým a nebát se požádat o pomoc, že na to nejsem sám.
 • Dozvěděl jsem se hodně o Komenském. 
 • Z projektového dne si odnáším to, že bych se měl nad sebou zamyslet a chci-li cokoliv změnit, musím začít u sebe.
 • Zaujaly mě nejvíce jazyky lásky.
 • Uvědomila jsem si, že ne všechno je špatné a že i to špatné může být časem dobré (minusy změnit v plusy).
 • Líbilo se mi podání celkových informací. Nikdy se nevzdávat.
 • Dozvěděl jsem se mnoho informací o Komenském. Zaujalo mě, ale i překvapilo, že to nebylo jen o Komenském, ale i o nás.
 • Zaujalo mě to, že jsem se dozvěděla mnohem více informací o Janu Amosovi Komenském a věci, které zažil, občas to nebylo lehké, ale nevzdal to a šel ve svém životě dál. Odnáším si myšlenku, že když se nám stane něco špatného, tak vždy v tom můžeme najít něco dobrého.
 • Nejvíc se mi líbilo, jak jsme dělali vlastní životní přímku (timeline) a vyznačovali na ní plusy a minusy.
 • Téma jazyků lásky mě moc zaujalo a z hodin si toho dost odnáším.
 • Zaujala mě ta část, kdy jsme se bavili o našem životě. A taky část o příběhu lidskosti.
 • Zaujalo mě téma 5 jazyků lásky. Rozdávat více lásku.
 • Provedení bylo moc pěkné. Být více pozitivní.
 • Upřímně mě to moc nebavilo. Maximálně, co mě zaujalo, bylo 5 jazyků lásky.
 • Moc mě to nebavilo, ale byly tam i zajímavé věci, že jsem se mohl zamyslet sám nad sebou.
 • Program mě bohužel nijak zvláštně neoslovil. Snad jen myšlenka řešení minusů na plusy byla celkem zajímavá.