obchodní akademie český těšín

Exkurze do Třineckých železáren

V rámci výuky Chemie a Základů přírodních věd žáci 1. ročníků navštívili Třinecké železárny, významný podnik v blízkém okolí školy.

Exkurze začala návštěvou vysoké pece – žáci měli možnost vidět odpich surového železa a navštívit velín, ze kterého se řídí celý proces tavení. Další kroky žáků podobně jako vagóny se surovým železem směřovaly ke kyslíkové konvertorové ocelárně, kde měli žáci unikátní příležitost vidět výrobu oceli. Následovala cesta kolem kontilití a  krokové pece až na válcovnu, kde právě probíhalo válcování kolejnic.

Exkurze je pro žáky velmi přínosná, doplňuje jejich teoretické znalosti o poznatky přímo z reálné praxe.