obchodní akademie český těšín

Pomáháme vytvářet lepší svět

Jako škola cítíme odpovědnost vůči společnosti a zavazujeme se k odpovědnosti a etickému chování v oblasti ekonomické, sociální i environmentální. Snažíme se tyto myšlenky vštěpovat našim žákům, a to nejlépe v reálné praxi. Proto se zapojujeme do řady charitativních a environmentálních projektů, a především v sociální oblasti realizujeme dva vlastní výjimečné projekty – Darujeme společně krev a Akademie 3. věku.

Hejtman Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR každoročně vyhlašují Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Cílem je ocenit aktivní podnikatelské subjekty, organizace veřejného sektoru, včetně škol a obcí.

U příležitosti slavnostního předávání ocenění 9. 5. 2023 jsme se zúčastnili v Ostravě- Vítkovicích slavnostního galavečera a z rukou hejtmana kraje převzali Čestné uznání za společenskou odpovědnost za rok 2022, v kategorii – organizace veřejného sektoru do 50 zaměstnanců.