obchodní akademie český těšín

Projektový den s angličtinou

Ve spolupráci s Jazykovou a vzdělávací agenturou Hello Ostrava proběhly projektové dny s rodilým mluvčím. Do jazykového workshopu byly zapojeny dvě třídy 2.A a 3.B, které ve svém rozvrhu nemají našeho stálého rodilého mluvčího.

S lektorkou angličtiny Ladou Nikodem byli žáci celé 4 vyučovací hodiny žáci aktivně zapojováni do anglické konverzace na běžná každodenní témata, navíc probíhaly i zájmové tematické diskuze, např. o irském svátku sv. Patrika.

Přínos a zpestření výuky představovaly zábavné skupinové aktivity, které ve spolupráci s rodilou mluvčí zajisté kladně motivovaly a znamenaly ověřování vlastních komunikativních dovedností a úrovně používání anglického jazyka každého z účastníků workshopu.