obchodní akademie český těšín

Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost

U příležitosti Dne učitelů převzala naše kolegyně Ing.  Jana Kozielová z rukou starosty města Český Těšín zasloužené ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.

Na Obchodní akademii v Českém Těšíně působí již od roku 2000. Věnuje se především výuce informatiky a odborných ekonomických předmětů. Dlouhodobě vede sekci vyučujících v oboru informačních technologií.

Nebojí se nových trendů v tomto oboru, snaží se zavádět inovativní prvky do výuky tak, aby absolventi školy odcházeli do praxe vybaveni znalostmi a dovednostmi v souladu s nejmodernějšími směry práce s IT technikou a všemi vymoženostmi, které rychlý vývoj v oblasti technologií přináší. Našim žákům otevřela také svět robotiky a nadchla je pro práci s roboty – jejich sestavováním a programováním.

Dva roky zastává funkci vedoucí předmětové komise všech odborných ekonomických předmětů OA. Pravidelně se vzdělává, sleduje nové směry v ekonomice, metodicky vede své kolegy, je koordinátorkou ekonomických soutěží, projektů, přednášek, workshopů.

Působí jako koordinátorka Školního vzdělávacího programu. Několik let zastupovala správce počítačové sítě, správce Bakalářů – programu, u jehož zavádění ve škole stála. Je rovněž certifikovanou osobou v systému CERTIS, který se zabývá administrací maturit.

Mezi další činnosti patří: dlouholetá spolupráce při sestavování kroniky školy, funkce školní fotografky, a je rovněž vyškoleným zdravotníkem v záloze.

 Nedílnou součástí práce je její dlouhodobá činnost třídní učitelky. Pro své žáky vždy ráda a ochotně organizuje výchovně – vzdělávací exkurze, výlety, i zahraniční zájezdy, počínaje návštěvou České národní banky, přes návštěvy úspěšných regionálních firem, až po účast v mezinárodní ekonomické soutěži, např. v Itálii.

Velice si naší kolegyně vážíme za její dlouholeté působení v naší škole, za to, jaká je a jak pestrou paletu činností jako pedagog zvládá.

Děkujeme za její práci, gratulujeme a přejeme co nejvíce dalších pedagogických úspěchů.