obchodní akademie český těšín

1.vlna mezinárodní certifikace z německého jazyka

Díky mezinárodnímu jazykovému projektu „Školy – partneři budoucnosti“ mají žáci naší školy možnost získat mezinárodní jazykový certifikát Start Deutsch / A1, A2/ a Zertifikat Deutsch /B1/, a v případě zájmu a výborných výsledků i certifikát vyšší.

Jedná se o mezinárodně uznávanou zkoušku z německého jazyka, kterou nesoukromí i soukromí zaměstnavatelé oceňují jako doklad solidních základních znalostí německého jazyka. V Německu je zkouška uznávána jako důkaz znalosti jazyka pro získání státního občanství.

Certifikát prokazuje, že absolventi disponují upevněnými základními znalostmi hovorové němčiny. To jim umožňuje jazykově se orientovat ve všech důležitých oblastech, tj. sledovat rozhovor o běžných záležitostech každodenního života a účastnit se ho. Jsou schopni jednoduché situace ústně a písemně popsat a rozumět běžným textům.

Studentům nabízíme zdarma konzultace, přípravné kurzy u vyšších úrovní testování, cvičné a ostré testování (zpravidla 2x ročně) na půdě OA ve spolupráci s partnery: Jazyková a vzdělávací agentura HELLO Ostrava a Goethe Institut–Praha.

V prvním kole mezinárodních certifikací obhájilo jazykový diplom 27 studentů třetích a čtvrtých ročníků v jazykových úrovních A1, A2, B1.

Gratulujeme a už se pilně připravujeme na testování žáků 2. ročníků v měsíci červnu.

Držte nám palce!

Mgr. Lenka Schajerová