obchodní akademie český těšín

Spolupráce s Axa Partners

Část studentů třídy 4. B měla možnost zúčastnit se pokračujícího workshopu v assessment centru společnosti AxaPartners v Ostravě (specifická forma výběrového řízení). V prostorách této nadnárodní společnosti strávili budoucí uchazeči o místo celé pondělní dopoledne a vyzkoušeli si „konkurz nanečisto“.

Studenti postupně plnili 3 úkoly (jeden individuální a dva skupinové), které byly zaměřeny na zjištění jejich komunikačních dovedností či schopnosti zapojit a prosadit se v týmu, jak efektivně nakládat s časem a jak obhájit svůj názor ve skupině i před publikem.

Jejich počínání sledovaly dvě personalistky a každý ze studentů obdrží zpětnou vazbu, jak si v pohovoru vedl i s uvedením jeho silných a slabých stránek.

Věřím, že i v příštích letech budeme mít možnost ve spolupráci s Axou pokračovat.

Ing. Petra Otipková