obchodní akademie český těšín

Soutěž v uměleckém přednesu

Školní kolo soutěže v uměleckém přednesu, která prokazuje schopnost interpreta porozumět textu a přednést posluchačům báseň či úryvek z prózy. Žáci si mohli dle svého uvážení vybrat ukázku sami a snažili se ji co nejlépe interpretovat před odbornou porotou.

A my se i letos mohli během soutěže přesvědčit o tom, že na naší škole najdeme talentované žáky nejen v oblasti odborných předmětů či sportu, ale i takové, kteří mají blízko k umění.

Porota tak mohla ocenit nejen jejich odvahu v soutěži vystoupit a postavit se směle před spolužáky, ale posoudila především jejich dovednost nastudovat literární texty, kreativně projevit estetické cítění a interpretovat krásu slova.

Žánrové rozpětí bylo velmi široké, nejčastěji si recitátoři volili již prověřené texty, jiní příjemně překvapili výběrem těch méně známých Nouze nebyla o momenty napětí či humoru.

Ze 23 soutěžících porota vybrala následující vítěze:

Adrian Siuda, Tereza Reichenbachová, Karolina Jochymková, Daria Paff, Zdeněk Kucza

Jménem celé poroty bych chtěla všechny pochválit za jejich nasazení a skvělé výkony.

Mgr. Lenka Schajerová