obchodní akademie český těšín

Akreditace ERASMUS+

KA120-VET-A38DF810

Naše škola uspěla se žádostí o Akreditaci v rámci programu Erasmus+. Bylo schváleno jen 20% podaných žádostí.

Akreditace umožní vycestovat v letech 2023 – 2027 za odbornou praxí cca 110 studentům z českých a polských tříd do anglicky, německy, rusky a polsky mluvících zemí.

Spolu s nimi projekty umožní nejméně 28 pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům zvýšit si svou odbornost a motivaci pro další práci. Naskýtá se jim příležitost absolvovat jazykové kurzy všeobecné, odborné spolu s možností zkusit si pedagogické mistrovství ve svém aprobovaném předmětu, který budou vyučovat v cizím jazyce.

 

Mgr. et Bc. Jana Kantorová, koordinátor projektu