obchodní akademie český těšín

Úspěch v soutěži „PODNIKAVÝ KREATIVEC“

Mezinárodní kolo soutěže „PODNIKAVÝ KREATIVEC“ pořádala dne 9.12.2022 ostravská Ekonomická fakulta VŠB-TU jako pokračováním národního kola nové soutěže, která vznikla v rámci projektu NICE (Networking for Inter-institutional Cooperation in Entrepreneurial Education)a  kterou podporuje  EU v rámci programu Erasmus+. Zúčastnily se jí vítězové národních kol partnerských univerzit v Košicích, Bielsku-Bialej a Budapešti.

Forma a průběh odpovídaly soutěžím na předchozích úrovních: v první části týmy opět vytvářely podnikatelský záměr, ve druhé části soutěžily ve znalostech z oblasti podnikové ekonomiky, marketingu, podnikání, financí, účetnictví.  Studenti odpovídali na 20 různých otázek, kdy nezáleželo jen na správnosti, ale také na rychlosti odpovědí. Ve třetím kole pak museli soupeři mezi sebou kooperovat a snažit se prostřednictvím dotazů, vyluštit tajné šifry. I tentokrát záleželo na rychlém a správném úsudku.

Jediným rozdílem zápolení na mezinárodní úrovni byl především dorozumívací jazyk, tj. angličtina, a také fakt, že prezentace probíhaly prostřednictvím platformy MS Teams. I přes občasné technické problémy se však soutěž vydařila a čeští zástupci se v zahraniční konkurenci neztratili.

Tým žáků třetích ročníků (K. Šebestová, D. Machová, D. Herman a E. Zaucha) naší Obchodní akademie Český Těšín nakonec obhájil krásné 2. místo.

Na 3. místě skončili polští studenti ze školy Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w BielskuBiałej.  Žáci Soukromé střední podnikatelské školy PrimMat z Frýdku-Místku obsadili 5. místo a celkovým vítězem se stal tým z Gymnázia Šrobárová Košice. 

Ing. I. Klusová