obchodní akademie český těšín

Duel 2022

V pátek 25. 11. 2022 vítězové školního kola soutěže Accountant 2022 – Karolína Cymorková; 4. A, Adrian Siuda; 4. C a Lukáš Zvoníček ze 4. C – reprezentovali OA Český Těšín v tradiční účetní soutěži Duel 2022.

Již 8. ročník tohoto ekonomicko-účetního klání organizovala Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostravě, kde poměřilo své dovednosti 14 tříčlenných středoškolských týmů.

Jejich úkolem bylo společně simulovat valnou hromadu fiktivní společnosti s ručením omezeným. Soutěžící se tak na dvě hodiny stali: jednatelem, zapisovatelem a předsedou valné hromady. V těchto rolích se seznámili s běžnými, ale i aktuálními krizovými podnikatelskými situacemi. K jejich úkolům patřilo především rozdělení zisku, reagovat na dopis auditora a rozhodnout o nákupu nového stroje. Všechna svá rozhodnutí museli soutěžící vysvětlit a obhájit…a to se jim podařilo.

Prokázali výborné znalosti i dovednosti a obhájili krásné 2. místo.

Gratulujeme!

Ing.Petra Otipková