obchodní akademie český těšín

Gratulujeme absolventům Akademie 3. věku

První ročník vzdělávacího projektu Akademie 3. věku OA dospěl ke svému závěru.  Cyklus 9 podzimních setkání byl slavnostně ukončen dne 24.11.2022 předáním Certifikátů o absolvování kurzu a drobných upomínkových předmětů.

Obsah 18 vzdělávacích bloků odpovídal nejen odbornému ekonomickému zaměření školy, ale i rozvoji znalostí a dovedností v oblastech společenskovědních, v otázkách zdravého životního stylu i v oboru informačních technologií – všemu, co by mohlo být pro 17 absolventů v jejich životě přínosné a prakticky využitelné.

Ověřování získaných znalostí proběhlo interaktivní a zábavnou formou. Všichni projevili zájem pokračovat v dalším ročníku, který plánujeme na PODZIM 2023.

A my se těšíme na další osobní setkání s Vámi, protože jste byli skvělí, duchem stále mladí a pro současnou mládež i vyučující pedagogy v mnohém velmi inspirativní.

Na viděnou na podzim nejen s Vámi, ale i dalšími zájemci, kteří se odhodlají příjemně prožít volný čas a najdou odvahu zasednout do školních lavic.

Mgr. Lenka Schajerová