obchodní akademie český těšín

Potravinová sbírka 21. 10. 2022

Naše škola se už posedmé zapojila do krajské potravinové sbírky, jejímiž organizátory jsou Krajský úřad MS kraje a Potravinová banka v Ostravě.

V letošním roce jsme sbírali potraviny pro neziskovou organizaci Charita Český Těšín, která mimo jiné provozuje dva domovy pro seniory, pečovatelskou službu, azylový dům a startovací byty.

Jak sbírka dopadla? Žáci a zaměstnanci školy odevzdali:

  • 44 kg mouky
  • 6 kg cukru
  • 152 balení těstovin
  • 33 balení luštěnin
  • 77 konzerv a přesnídávek
  • 29 balení čaje a kávy
  • 6 lahví oleje
  • 27 balení rýže
  • 153 balení ostatních potravin (polévky, kaše, vločky, balené nápoje, med, sladkosti pro děti apod.) a kosmetických prostředků

Děkujeme všem, kteří i přes složitou ekonomickou situaci byli ochotni přispět na dobrou věc.

Děkuji za spolupráci Studentské radě a žákům 4. A a 4. C, kteří potraviny zaevidovali, uložili do beden a přenesli do auta Charity.

Ing. Martina Rothová