obchodní akademie český těšín

Školní psycholog

Od října 2022 začne v naší škole působit školní psycholožka Mgr. Karin Mojová.

Žáci mohou využívat individuální konzultace pro řešení školních, vztahových, osobních a jiných problémů či mimořádných životních událostí.

Školní psycholog nabízí také individuální poradenství pro zákonné zástupce žáků.

Práce školního psychologa zahrnuje spolupráci s třídními učiteli, výchovným a kariérovým poradcem a metodikem prevence sociálně patologických jevů. Psycholog pracuje s třídními kolektivy na podpoře a posílení pozitivních vazeb mezi žáky při utváření bezpečného klimatu třídy.

Služeb školního psychologa mohou rovněž využít pedagogové a další zaměstnanci školy.

Se všemi citlivými údaji je zacházeno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Informace získané během individuálních konzultací jsou důvěrné, psycholog je vázán mlčenlivostí.

Služby jsou poskytovány zdarma.

Konzultační hodiny ve škole, v místnosti K v přízemí:  Středa 8:30 – 12:30 hodin

Na konzultace je možné se objednávat od začátku října 2022 na adrese:  k.mojova@oact.cz