obchodní akademie český těšín

Adaptační kurz 1.ročníků

Začátek školního roku pro nováčky není vůbec snadný. Už jen vstoupit na neznámou půdu cizí školy, vyrovnat se se změnami, sžít se s novým sociálním prostředím, je stresující.

Adaptační kurz jim pomáhá: přizpůsobit se novým podmínkám, seznámit se s třídním kolektivem rychleji než jen sezením ve školních lavicích a nastartovat procesy potřebné pro vytvoření dobrého třídního kolektivu. Žáci se naučí vzájemně spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému.

Pro nově vzniklé třídy je na naší škole adaptační kurz nedílnou součástí zahájení školního roku studentů 1. ročníků.

Ani letos tomu nebylo jinak. Žáci měli možnost lépe se poznat při seznamovacích a kontaktních hrách i během bowlingu. Jeden den byl věnován prevenci negativních jevů ve třídě. Žáci zhlédli film o šikaně (natočený podle skutečné události) a diskutovali o tom, jak by měl fungovat dobrý kolektiv a o tom, co v novém kolektivu rozhodně nebudou tolerovat.

Přejeme jim úspěšný start ve studiu na střední škole.

adaptační kurz 1.A