obchodní akademie český těšín

Ocenění naší studentky

Čerstvá absolventka ekonomického lycea Pavlína Arifovičová obdržela z rukou vedení města Český Těšín ocenění pro nejlepší žáky a studenty českotěšínských škol za vynikající studijní výsledky, úspěchy v odborných ekonomických soutěžích, za práci pro německý časopis Klick a za pomoc spolužákům v době distanční výuky.

K největším úspěchům patří např. krásné 3. místo v okresním kole soutěže Finanční gramotnost.  Vítězství v krajském kole soutěže Ekonomický tým, jehož byla součástí, podpořila svými dovednostmi i reprezentací školy na celostátní úrovni, kde pomohla českotěšínským obhájit skvělou 10. příčku. Zúčastnila se i soutěže Má dáti – Dal, kterou pořádá nakladatelství Stohl, jež vydává středoškolské učebnice účetnictví, a svými znalostmi a dovednostmi si zajistila postup do celostátního finále.

Určitě dále nelze nezmínit její aktivní práci v redakční radě německého on- line časopis Klick, kde v rámci mezinárodního jazykového projektu PASCH pravidelně publikovala.

Přejeme hodně dalších úspěchů a gratulujeme!

Ing. Ivana Nováková