obchodní akademie český těšín

Založen Sportovní klub OA

Nápad založit Sportovní klub OA se objevil již několikrát, ale v letošním roce jsme se rozhodli ve spolupráci a s podporou vedení školy podat přihlášku do Asociace sportovních klubů a konečně jej vytvořit. 

Hlavní myšlenkou je zajistit pravidelný chod mimoškolních sportovních aktivit žáků, zpřístupnit pod dohledem pedagogů sportoviště a sportovní vybavení školy, a tím samozřejmě podpořit aktivity a pohyb studentů v době „pocovidové“.  

Kromě jiného prezentujeme naše aktivity i v prostředí Moodle OA, kde vznikl kurz Sportovní klub Obchodní akademie. Zde najdeme: kromě výsledků a statistik z různých soutěží, také tréninkové cvičební plány, rekordy školy i jiné zajímavosti.

Pod hlavičkou klubu od r. 2022 pokračujeme ve školní tradici mezitřídních soutěží ve volejbalu, florbalu a futsalu, organizujeme např.  vedená cvičení gymnastického posilování. Do budoucna se nabízí i jiné možnosti sportovních kroužků a forem studentských aktivit v průběhu školního roku.

S nadšením směřujeme k tomu zajistit našim žákům aktivnější využití volného času, krásné sportovní prožitky a obohacení jejich budoucího životní styl o potřebu zdravého pohybu.

Sportu zdar!

Mgr. Ondřej Zwierzyna