obchodní akademie český těšín

Soutěž v uměleckém přednesu

Měsíc březen bývá již několik let tradičně považován za Měsíc knihy. Při této příležitosti jsme se rozhodli uspořádat pro naše žáky školní kolo soutěže v uměleckém přednesu, která prokazuje schopnost interpreta porozumět textu a přednést posluchačům báseň či úryvek z prózy.

Žáci si mohli dle svého uvážení vybrat ukázku sami a snažili se ji co nejlépe interpretovat před odbornou porotou.

A my se i letos mohli během soutěže přesvědčit o tom, že na naší škole najdeme talentované žáky nejen v oblasti odborných předmětů či sportu, ale i takové, kteří mají blízko k umění.

Porota tak mohla ocenit nejen jejich odvahu v soutěži vystoupit a postavit se směle před spolužáky, ale posoudila především jejich dovednost nastudovat literární texty, kreativně projevit estetické cítění a interpretovat krásu slova. 

Žánrové rozpětí bylo velmi široké, nejčastěji si recitátoři volili již prověřené texty, jiní příjemně překvapili výběrem těch méně známých Nouze nebyla o momenty napětí či humoru. Jménem celé poroty bych chtěla všechny pochválit za jejich nasazení a skvělé výkony.

Ale protože vyhrát mohou jen někteří, ze všech 18 účastníků této soutěže nakonec vzešli následující vítězové.

Cena poroty:

  • Pavlína Arifovičová   /4.A/
  • Karolina Jochymková /1.C/
  • Adrian Siuda  /3.C/ a Raimund Sikora  /3.B/

Cena publika:  

  •  Karolina Jochymková /1.C/ a  Raymund Sikora /3.B/

Mgr. Lenka Schajerová