obchodní akademie český těšín

Olympiáda z českého jazyka

Školního kolo 48. ročníku Olympiády z českého jazyka proběhlo i na naší škole. A její účastníci si vyzkoušeli pracovat s českým jazykem jinak, než jsou zvyklí v běžných hodinách češtiny. 

Nejprve plnili netradiční úkoly z češtiny v hodinové gramatické části, kde museli prokázat komplexní znalosti z mluvnice, především z hláskosloví, skladby, slovotvorby a tvarosloví.

Poté předvedli svůj literární talent a vytvořili slohovou práci, jež vyžadovala originalitu, logickou výstavbu textu, a také pravopisnou správnost. Ta představuje pro žáky každoročně poměrně náročný a zásadní úkol. Letos soutěžící zpracovávali formou prózy libovolný stylistický útvar na zadané téma: V NAŠÍ RODINĚ MÁM NEJRADĚJI …

Všichni si obstojně poradili s nástrahami gramatiky i stylistiky, a uspěli opravdu všichni, ale vítězové mohou být jen někteří.

A těmi letošními se stali:

  • Barbora Pawlitová /3.A/
  • Perta Kačmarčíková /4.C/
  • Anežka Motyčková /1.B/

 

Gratulujeme!

Mgr. Lenka Schajerová