obchodní akademie český těšín

Spolupráce s VŠB - TUO

S účinností od 1.2. 2022 byl Obchodní akademii Český Těšín udělen statut Fakultní škola Ekonomické fakulty VŠB -Technické univerzity Ostrava, jenž obohatí výuku především v informatických a ekonomických oborech.

Představuje pro nás především formu úzké vzájemné spolupráce pedagogů obou škol, účast na společných grantových projektech, exkurzích, soutěžích či podporu při rozvíjení mezinárodních kontaktů a dalšího vzdělávání talentovaných žáků i učitelů.