obchodní akademie český těšín

ROBOTYKA, PROGRAMOWANIE I TECHNOLOGIE CYFROWE W HANDLÓWCE

Na podjęcie ostatecznej decyzji pozostaje już tylko tydzień. 1 marca mija termin składania zgłoszeń do szkół średnich. Dziewiątoklasiści, którzy lubią informatykę i nowoczesne technologie cyfrowe, mogą skorzystać z oferty Akademii Handlowej w Czeskim Cieszynie. Część przedmiotów nauczana jest tutaj po polsku. 

– Nasza szkoła wielu ludziom kojarzy się głównie z rachunkowością, ale w miarę postępu technologii cyfrowych informatyka zajmuje w naszych programach nauczania coraz istotniejsze miejsce i jest przedmiotem, z którego każdy nasz uczeń zdaje maturę – podkreśla wicedyrektor czeskocieszyńskiej Akademii Handlowej Beata Hupka. 

Tegoroczni pierwszoklasiści na zajęciach w klasopracowni komputerowej.

Fot. BEATA SCHÖNWALD

Dziewiątoklasistów, którzy będą wybierać szkołę średnią, z pewnością zainteresuje również możliwość uczestniczenia w pozalekcyjnych zajęciach z robotyki i programowania. W tym celu czeskocieszyńska „handlówka” zakupiła już zestaw VEX IQ, który umożliwia zbudowanie własnego robota, a nauczyciele, którzy zajęcia poprowadzą, przechodzą obecnie fachowe szkolenia. – W następnych latach nosimy się z zamiarem wprowadzenia robotyki oraz programowania także na lekcje informatyki. Uczniowie nauczą się na nich analitycznego myślenia, projektowania algorytmów, posługiwania się językiem programowania Python, a także pracy w zespole – przekonuje Beata Hupka.
 
Promocja nowości technicznych, możliwości praktycznego wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz narzędzi cyfrowych TIK leżą u podstaw współpracy Akademii Handlowej z wydziałami technicznymi. 
 
Niezależnie od tych wszystkich działań czeskocieszyńska „handlówka” nie przestaje być szkołą o profilu ekonomicznym – współpracującą od lat z Wydziałem Ekonomicznym Wyższej Szkoły Górniczej-Uniwersytetu Technicznego, a konkretnie z jego Katedrą Rachunkowości Finansowej i Podatków, które organizuje dla zainteresowanych uczniów wiele ciekawych warsztatów i wykładów.