obchodní akademie český těšín

Adventní certifikace – DEUTSCH

Žáci naší školy mají možnost získat  každoročně mezinárodní jazykový certifikát Start Deutsch  a Zertifikat Deutsch / úrovně A1, A2, B1/ – v případě výborných výsledků i certifikát vyšší. Příprava na testování je zdarma a finanční náklady  hradí náš zahraniční partner Goethe Institut.  

To vše díky dlouhodobému unikátnímu projektu „Školy – partneři budoucnosti“.

Zertifikat Deutsch je mezinárodně uznávaná zkouška z německého jazyka, která prokazuje, že absolventi disponují upevněnými základními znalostmi hovorové němčiny. To jim umožňuje jazykově se orientovat ve všech důležitých oblastech, tj. sledovat rozhovor o běžných záležitostech každodenního života a účastnit se ho. Jsou schopni jednoduché situace ústně a písemně popsat a rozumět běžným textům.

Zaměstnavatelé  i vzdělávací instituce oceňují zkoušku  jako doklad solidních základních znalostí německého jazyka. V Německu je uznávána jako důkaz  jazykových znalosti pro získání státního občanství.

Do výuky německého jazyka vkládáme na naší škole nemalé úsilí a osobní nasazení, protože dovednosti každého dalšího světového jazyka se našim absolventům / nejen v jejich profesní kariéře/ jistě vyplatí! 

 

Mgr. Lenka Schajerová