obchodní akademie český těšín

Jak vytvořit správnou marketingovou kampaň?

S novými trendy v oblasti tvorby marketingové kampaně seznámili naše studenty 2. ročníků odborníci z Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě.

V průběhu přednášky se společně zabývali tvorbou marketingové kampaně: od analýzy trhu, až po návrh komunikační kampaně pro konkrétní výrobek.

Odborníci z vysoké školy koordinovali úsilí a týmovou práci našich žáků i v průběhu praktického workshopu, v jehož závěru studenti prezentovali své nápady, a poté byli dokonce odměněni drobnými dárky.

Podle zpětné reakce se tato akce velice líbila.

Ing. P. Otipková