obchodní akademie český těšín

Interaktivní beseda pro 4. ročníky

Vybraní studenti 4. ročníku měli v pondělí 1. 11. 2021 možnost ověřit si své doposud získané znalosti z účetnictví na interaktivní besedě “Otestuj si své znalosti v oblasti účetního výkaznictví podnikatelských subjektů.

Ing. Jana Hakalová, Ph.D., vedoucí Katedry účetnictví a daní z Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, se zaměřila na opakování znalostí z oblasti účetního výkaznictví, na orientaci v základních pojmech, kterými byly např. účetní závěrka, rozvaha, výkaz zisku a ztráty.

Studentům se nadstandardně věnovala: všichni pracovali s předem připravenými materiály, pro názornost uváděla příklady z praxe, během prezentace jim kladla otázky, a za správné odpovědi je dokonce odměňovala drobnými dárky.

Dvouhodinový tematický blok v závěru doplnila o kvíz, který ověřil pozornost a znalosti všech zúčastněných, a tři nejlepší studenti pak byli odměněni propagačními předměty Ekonomické fakulty VŠB-TUO.

Besedu hodnotíme jako velmi přínosnou a inspirativní nejen pro naše žáky, ale i pro přítomné vyučující.

Ing. Petra Otipková