Harmonogram školního roku - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Harmonogram školního roku

O studiu
Období školního vyučování, prázdniny
1.9.2020zahájení školního roku
28.1.2021ukončení vyučování v 1. pololetí
30.6.2021ukončení vyučování v 2. pololetí
29.10. - 30.10.2020podzimní prázdniny
23.12.2020 - 3.1.2021vánoční prázdniny, vyučování začne v pondělí 4.1.2021
29.1.2021pololetní prázdniny
22.2. - 28.2.2021jarní prázdniny
1.4.2021velikonoční prázdniny
1.7. - 31.8.2021hlavní prázdniny
Třídní schůzky
7., 8. a 9.9.2020třídní schůzky rodičů 1.ročníků (1.A - 7.9., 1.B - 8.9., 1.C - 9.9)
21., 22. a 23.9.2020třídní schůzky rodičů 4.ročníků (4.A - 21.9., 4.B - 22.9., 4.C - 23.9.)
12.11.2020třídní schůzky v 16:30, zhodnocení 1.čtvrtletí
20.4.2021třídní schůzky v 16:30, zhodnocení 3.čtvrtletí
Uzávěrka klasifikace, hodnotící a klasifikační porady
12.11.2020hodnotící porada za 1.čtvrtletí
19.1.2021uzávěrka klasifikace za 1.pololetí
20.1.2021klasifikační porada za 1.pololetí
20.4.2021
hodnotící porada za 3.čtvrtletí
18.6.2021
uzávěrka klasifikace za 2.pololetí
22.6.2021
klasifikační porada za 2.pololetí
30.6.2021závěrečná porada
Maturitní zkoušky

1. - 2.9.2020podzimní zkušební období (didaktické testy)
4.9.2020opravná praktická maturitní zkouška z odborných předmětů
9.9.2020podzimní termín ústní maturitní zkoušky
7.4.2021písemná maturitní zkouška z polského jazyka
28.4.2021praktická maturitní zkouška z odborných předmětů
3. - 5.5.2021jarní zkušební období (didaktické testy a písemné práce)
24. - 28.5.2021ústní maturitní zkoušky
Odborná praxe žáků 3. ročníků
3. - 7.5.2021třída 3.C
24. - 28.5.2021třída 3.B
Další akce

2. - 4.9.2020adaptační kurzy 1.ročníků
?sportovní kurzy (lyžařský kurz pro 1. ročníky, turistický kurz pro 3. ročníky) - dle epidemiologické situace
duben 2021školní kolo soutěže EBG
od 21.6.2021školní výlety
Prezence školy na veřejnosti
10.12.2020Den otevřených dveří, 8:00 - 16:00
21.1.2021Informační den k přijímacímu řízení, 12:00 - 17:00
Další kulturní a sportovní akce, soutěže, exkurze budou oznamovány v měsíčních plánech.
Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Prohlášení o přístupnosti webu
Návrat na obsah